Tag: Nam bộ

Việc xây cất ngôi chùa Khmer đồng bằng sông Cửu Long

| 01/07/2016 | 0 Comments
Việc xây cất ngôi chùa Khmer đồng bằng sông Cửu Long

Bài & ảnh: THẠCH  BA  XUYÊN Đại bộ phận người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long theo Phật giáo Nam tông. Họ lấy chùa làm nơi sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần và tâm linh. Người Khmer thường có câu: kon lóengana, neam Khmer, kon loeng […]

Continue Reading

Phan Văn Trị (1830 – 1910)

| 14/10/2014 | 0 Comments
Phan Văn Trị (1830 – 1910)

Phước Cảnh Ông thi đỗ cử nhân dưới triều Tự Đức nhưng không chịu ra làm quan, về quê mở trường dạy học, làm thơ, dùng ngòi bút chính nghĩa của mình công khai phê phán triều đình và đả kích những kẻ ươn hèn làm tay sai cho giặc. Tên tuổi của ông gắn […]

Continue Reading

Ứng xử với môi trường tự nhiên trong kiến trúc đình chùa Nam bộ

| 11/04/2014 | 0 Comments
Ứng xử với môi trường tự nhiên trong kiến trúc đình chùa Nam bộ

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 15 |  KTS . PHẠM ANH DŨNG Nam bộ là vùng đất non trẻ của khu vực Đông Nam Á, vốn được hình thành chủ yếu trong giai đoạn tân kiến tạo, và đây cũng là vùng đất đan xen của ba loại địa hình: núi , đồng […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com