Tag: nhục kế

Hỏi: Xin giải thích rõ về NHỤC KẾ của Đức Phật?

| 13/04/2013 | 0 Comments
Hỏi: Xin giải thích rõ về NHỤC KẾ của Đức Phật?

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 28 (Nguyễn Văn Ý – P.5, Đông Hà, Quảng Trị) Đáp: Nhục là thịt, Kế là búi tóc. Nhục kế có nghĩa đen là cái búi tóc (bằng) thịt, còn được gọi là Phật đảnh (đỉnh đầu của Phật), Đảnh kế (búi tóc trên đỉnh đầu). Đây là […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com