Tag: Phạm Quý Thích

Phạm Quý Thích (1760 – 1825)

| 03/11/2014 | 2 Comments
Phạm Quý Thích (1760 – 1825)

Phước Cảnh | Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 65 Ông là bạn thâm giao với đại thi hào Nguyễn Du, là người đầu tiên đã viết lời tổng vịnh và cho khắc in Truyện Kiều, đem Truyện Kiều truyền dạy cho học trò của mình. Ông có biệt hiệu là Thảo Đường cư […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com