Tag: Phan Lạc Tuyên

Tiến Sĩ Phan Lạc Tuyên đi tu

| 14/08/2015 | 4 Comments
Tiến Sĩ Phan Lạc Tuyên đi tu

Tiến sĩ Phan Lạc Tuyên là một học giả nổi tiếng về Dân tộc – Tôn giáo học, từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trong và ngoài nước; có nhiều công trình nghiên cứu sâu sắc; có 20 năm gắn bó với Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM qua 5 khóa […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com