Tag: Pháp luân

Bánh xe Pháp luân

| 27/03/2015 | 1 Comment
Bánh xe Pháp luân

HỎI : Hình bánh xe thường thấy trong trang trí Phật giáo có phải được gọi là Pháp luân không? Xin cho biết nguồn góc và ý nghĩa của hình ảnh này. Hung-ngv10@yahoo.com  ĐÁP : Vâng, đấy là Pháp luân, một trong những hình ảnh tượng trưng cho Phật giáo. Trước hết. Luân nghĩa là […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com