Tag: Phật giáo Nguyên thủy

Thêm một bước tiến

| 10/09/2016 | 0 Comments
Thêm một bước tiến

AMY  J.  BOYER| NGUYỄN  VĂN  NGHỆ dịch Nhân có bốn phụ nữ trở thành các Tỳ-kheo-ni được truyền giới đầy đủ theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) tại một buổi lễ ở California, Amy J. Boyer tường thuật buổi lễ truyền giới đầu tiên ở Bắc Mỹ này. Khi tôi lắng nghe các […]

Continue Reading

Hãy suy nghĩ như một tên trộm

| 17/07/2016 | 0 Comments
Hãy suy nghĩ như một tên trộm

Tỳ-kheo THANISSARO| HOÀNG  NGUYÊN  ĐỨC dịch Trong truyền thống  Theravada, mối quan  hệ giữa vị thầy  và người  đệ  tử tương  tự mối quan hệ giữa người thợ cả và kẻ học việc với ông ta. Thực hành  giáo pháp  của Đức Phật cũng là một kỹ năng giống như làm nghề thợ mộc, nghề […]

Continue Reading

Tiến trình phát triển Phật giáo

| 04/07/2016 | 0 Comments
Tiến trình phát triển Phật giáo

TRẦN  QUANG  THUẬN Nói đến tiến trình phát triển Phật giáo là nói đến lộ trình diễn tiến của Phật giáo từ lúc Phật nói bài pháp đầu tiên sau khi thành đạo cho đến bây giờ, suốt thời gian trên hai mươi lăm thế kỷ; là nói đến nơi Phật thuyết  pháp  lần đầu  […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com