Tag: phát triển

Trong bước ngoặt của một nền văn minh (trích)

| 05/01/2015 | 0 Comments
Trong bước ngoặt của một nền văn minh (trích)

NGUYỄN THẾ ĐĂNG Cuộc khủng khoảng của con người là sự không thể liên thông với thế giới tâm linh, chiều sâu của tâm thức mình, do đó mà bất an, giành giựt, hiếu chiến, tìm kiếm thỏa mãn một cách vô vọng nơi thế giới giác quan và ý thức. Những cuộc tìm kiếm, […]

Continue Reading

Phát triển kinh tế và văn hóa

| 05/04/2013 | 0 Comments
Phát triển kinh tế và văn hóa

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 28 | Nguyễn Thế Đăng Tất cả chúng ta đều đồng ý là sự phát triển kinh tế càng ngày càng tăng sau đổi mới đã làm cho cuộc sống dân chúng khá lên, và đến năm 2010 chúng ta sẽ thoát khỏi nhóm các nước đói nghèo. […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com