Tag: Phổ Hiền

Chân Không Diệu Hữu trong kinh Hoa Nghiêm

| 29/03/2017 | 0 Comments
Chân Không Diệu Hữu trong kinh Hoa Nghiêm

NGUYỄN THẾ ĐĂNG| Thế  giới Hoa Nghiêm  là thế  giới làm bằng hoa, được trang nghiêm  bằng  hoa. Thế giới chúng  ta đang  sống  ở trong  biển  thế  giới Hoa Nghiêm, hay biển thế giới Hoa Tạng, và biển thế giới Hoa Tạng thì đồng nhất với vũ trụ, pháp giới. Biển Hoa Tạng thế giới […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com