Tag: Phowa

Chúng ta chết ra sao

| 29/07/2015 | 0 Comments
Chúng ta chết ra sao

Chagdud Khadro  Sự chết của con người rơi vào hai trường hợp: chết như sự kết thúc tự nhiên của đời người, chết do bệnh hay tuổi già, và cái chết bất ngờ vì tai nạn hay bạo lực. Cái chết của mỗi người có các yếu tố độc đáo tùy hoàn cảnh, tùy điều […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com