Tag: Phương Tây

Phật giáo và con đường phát triển nội tâm

| 25/09/2014 | 0 Comments
Phật giáo và con đường phát triển nội tâm

 Philippe Cornu  Như đã giới thiệu trên VHPG số 61, (Số phận lạ lùng của Phật giáo) Philippe Cornu là một học giả uyên bác, thông thạo tiếng Tây Tạng, tiếng Phạn, tiếng Pali, tiếng Hán… Ông viết bảo, dịch thuật rất nhiều kinh sách, và thường được mời thuyết giảng về Phật giáo trên […]

Continue Reading

Phật giáo và phương Tây

| 22/11/2013 | 0 Comments
Phật giáo và phương Tây

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 42 | TÂM HIỀN TÔN THẤT CHIỂU Đề tài dưới đây là một chương trong cuốn sách “The Monk and The Philosopher” nói về cuộc đối thoại giữa người cha, (Jean – Francois Revel, một triết gia) và người con Matthieu Ricard, Tiến sĩ về Sinh học phân […]

Continue Reading

Phật giáo và phương Tây

| 21/09/2013 | 0 Comments
Phật giáo và phương Tây

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 39 Phật giáo và phương Tây – một mối tương quan chưa rõ rệt | Nguyên tác Fabrice Midal, Hoàng Phong dịch) Phật giáo đã tìm thấy ở các nước phương Tây một không gian mới mẻ để phát triển, quá trình phát triển một nền Phật giáo […]

Continue Reading

Đạo Phật ở phương Tây

| 16/03/2013 | 0 Comments
Đạo Phật ở phương Tây

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 28 | Nguyễn Hữu Thái ( Mỹ) Khi tìm hiểu sự hình thành và phát triển đạo Phật từ thế kỷ V trước Tây lịch, tôi nhìn thấy có một sự trùng hợp kỳ lạ giữa Phật giáo thời đó và yêu cầu tâm linh thời đại mới […]

Continue Reading

Sự xuất hiện của Phật giáo ở Phương tây

| 16/10/2012 | 0 Comments
Sự xuất hiện của Phật giáo ở Phương tây

SỰ XUẤT HIỆN CỦA PHẬT GIÁO Ở PHƯƠNG TÂY NHẰM ĐÁP ỨNG                  CHO NHỮNG KHỦNG HOẢNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI  GS . TS. R. CLARK ,  Đại học  Stanford, CA, HOA KỲ   (Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 20)  Trong suốt 150 năm qua, tại các quốc gia Tây phương đã […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com