Tag: Quán Thế Âm Bồ-tá

Là mây hay gã cùng tử

| 26/01/2016 | 0 Comments
Là mây hay gã cùng tử

Ngôi chùa thân yêu | MÂY ++ Tôi năm nay 15 tuổi, cái tuổi mà người ta nói lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng chẳng phải, nhưng tôicũng nhận biết thế nào là sai là trái trong cuộc sống. Quý sư cô thường gọi tôi là Mây bởi vì tôi sinh ra từ hơi […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com