Tag: quy y tam bảo

Thừa hưởng nguồn nước công đức

| 06/04/2017 | 0 Comments
Thừa hưởng nguồn nước công đức

NGUYÊN LỘC | Từ bao đời nay, các thế hệ người Việt luôn thể hiện một tập tục văn hóa thật  hay và thật đẹp. Đó là đi lễ chùa vào những  ngày đầu  năm.  Rất  đẹp   và  rất  thiêng   liêng, truyền  thống  đến  chùa lễ Phật đầu  năm. Năm mới mà đến  với Phật […]

Continue Reading

Buôn làng xưa và nay

| 02/05/2014 | 0 Comments
Buôn làng xưa và nay

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 31  | K’ WẾU Họ đã quy y tam bảo và từ đó họ đã biết phụng hành theo giáo pháp của đạo Phật. Trước kia, họ thường sát sanh vì mục đích vô bổ, khi có bất kỳ một việc gì lớn nhỏ trong buôn làng cũng như […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com