Tag: Rumi

Biết tự tha thứ

| 16/10/2014 | 0 Comments
Biết tự tha thứ

SHARON SALZBERG Sự sống lúc nào cũng chấp nhận ta, nó chỉ chờ ta tự chấp nhận chính mình mà thôi. Tha thứ không có nghĩa là bỏ qua hết những gì ta đã làm, hoặc tưởng tượng rằng một ngày nào đó những nỗi đau trong ký ức rồi sẽ giản dị biến mất. […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com