Tag: Savatthi

Đừng tích tập điều ác dù nhỏ

| 07/11/2015 | 0 Comments
Đừng tích tập điều ác dù nhỏ

Phật pháp | Quảng Châu ++   Tuyển tập Phật tự thuyết (Udana), thuộc kinh Tiểu Bộ, có chép câu chuyện Đức Thế Tôn khuyên nhũ các em nhỏ. Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đắp y, cầm y bát đi vào thành Savatthi để khất thực. Giũa Jetavana và Savatthi, Ngài thấy một số […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com