Tag: siêu hình

Đức Phật và sự yên lặng trước những câu hỏi siêu hình

| 28/06/2014 | 0 Comments
Đức Phật và sự yên lặng trước những câu hỏi siêu hình

LỜI PHẬT TRONG ĐỜI SỐNG | HOANG PHONG Có một số câu hỏi đã được nêu lên để hỏi Đức Phật, nhưng Ngài không trả lời vì đó là những câu hỏi đặt sai và vô ích. Bám viu vào những câu hỏi ấy bằng những biện luận thuần lý sẽ rơi vào cạm bẫy […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com