Tag: Suppiya

Ứng xử như thật như chơn

| 30/09/2015 | 0 Comments
Ứng xử như thật như chơn

Huệ Hiếu Phật cùng với chúng Tỷ-kheo gồm 500 vị đang trên đường từ thành Vương Xá đến Nàlandà. Đi chung đường với Phật và chúng Tỷ-kheo, có du sĩ Suppiya và đệ tử tên Brahamadatta. Phật và chúng Tỷ-kheo giữ im lặng, chánh niệm tỉnh giác trong từng bước đi. Nhưng Suppiya và Brahamadatta […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com