Tag: Tam Tổ Thực lục.

Tam Tổ Huyền Quang giúp Nhị Tổ đạt ngộ.

| 27/12/2013 | 0 Comments
Tam Tổ Huyền Quang giúp Nhị Tổ đạt ngộ.

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 47 | BÀNG ẨN Một số sách và bài báo nghiên cứu Thiền Trúc Lâm Yên Tử đời Trần cho rằng khi Nhị Tổ Pháp Loa  bệnh nặng sắp viên tịch, Tam Tổ Huyền Quang đến thăm và giúp Nhị Tổ đạt ngộ. Tôi không hiểu nội dung […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com