Tag: teen

Nói về tuổi hoa niên

| 18/09/2015 | 0 Comments
Nói về tuổi hoa niên

Vấn đề | Nguyễn Văn Nhật Để nói đến giai đoạn phát triển quan trọng nhất trong đời một con người khi chuyển từ thời kỳ trẻ thơ sang thời kỳ trưởng thành, nghĩa là nói về lứa tuổi thiếu niên, ngữ vựng Việt Nam có một danh từ rất dễ thương gọi là “thời […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com