Tag: Thánh Đăng Ngữ Lục

Về am Tri Kiến

| 23/01/2015 | 0 Comments
Về am Tri Kiến

THÍCH HẢI ẤN Thánh Đăng Ngữ Lục cho biết có am Tri Kiến trước ngày Thượng hoàng Trần Nhân Tông vân du đến phía Bắc xứ Thuận Hóa (tức Quảng Bình ngày nay) vào năm 1301. Hơn một năm sau khi xuất gia, tháng 3 năm Tân Sửu, niên hiệu Hưng Long thứ 9 (1301), […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com