Tag: Thánh GióngPhù Đổng Thiên Vương

Nói thêm về Thánh Gióng và Hội Gióng

| 17/03/2014 | 0 Comments
Nói thêm về Thánh Gióng và Hội Gióng

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 36 | DI SẢN |   Huỳnh Ngọc Trảng Già thuyết về công năng chống thiên tai của Lễ hội Gióng và người anh hùng làng Gióng là một tập thành được tích hợp bởi nhiều lớp văn hóa tạo nên một phức thể đa nghĩa; ở đó, bên […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com