Tag: Theravada

Thêm một bước tiến

| 10/09/2016 | 0 Comments
Thêm một bước tiến

AMY  J.  BOYER| NGUYỄN  VĂN  NGHỆ dịch Nhân có bốn phụ nữ trở thành các Tỳ-kheo-ni được truyền giới đầy đủ theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) tại một buổi lễ ở California, Amy J. Boyer tường thuật buổi lễ truyền giới đầu tiên ở Bắc Mỹ này. Khi tôi lắng nghe các […]

Continue Reading

Đọc tác phẩm Hợp tuyển Lời Phật dạy từ Kinh tạng Pali

| 18/08/2016 | 0 Comments
Đọc tác phẩm Hợp tuyển Lời Phật dạy từ Kinh tạng Pali

THÍCH NHƯ ĐIỂN ** Trưa ngày 5 tháng 7 năm 2016, sau lễ khai mạc khóa An cư kiết đông lần thứ 17 của Giáo hội Úc châu tại tu viện Quảng Đức, là lễ Quá đường đầu tiên của trường Hạ. Hôm đó chính Đạo hữu Giáo sư Nguyên Nhật Trần Như Mai đã […]

Continue Reading

Hãy suy nghĩ như một tên trộm

| 17/07/2016 | 0 Comments
Hãy suy nghĩ như một tên trộm

Tỳ-kheo THANISSARO| HOÀNG  NGUYÊN  ĐỨC dịch Trong truyền thống  Theravada, mối quan  hệ giữa vị thầy  và người  đệ  tử tương  tự mối quan hệ giữa người thợ cả và kẻ học việc với ông ta. Thực hành  giáo pháp  của Đức Phật cũng là một kỹ năng giống như làm nghề thợ mộc, nghề […]

Continue Reading

Tạo nền tảng tốt cho thiền định

| 24/05/2016 | 0 Comments
Tạo nền tảng tốt cho  thiền định

Tỳ-kheo THANISSARO| NGUYỄN  VĂN  NGHỆ dịch ++ Thiền định không phải là con đường một chiều – bạn không thể chỉ ngồi thiền và cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bạn phải thay đổi cách sống của mình để cải thiện việc thiền định của bạn. Tỳ-kheo Thainissaro tóm lược năm […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com