Tag: Thích Quảng Đức

Bồ Tát Thích Quảng Đức

| 11/05/2013 | 0 Comments
Bồ Tát Thích Quảng Đức

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 15  | Từ những tên đường |PHƯỚC CẢNH Đã 43 mùa sen đi qua, ngọn lửa và trái tim của Bồ tát Thích Quảng Đức vẫn còn sống mãi trong tâm thức của những người con Phật. Ngọn lửa Từ bi và trái tim Bất diệt. Hầu như […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com