Tag: thiện ác

Có một nơi để nương về

| 09/03/2016 | 0 Comments
Có một nơi để nương về

VÕ VĂN LÂN ■ Hai vợ chồng trẻ, chồng công tác trong ngành kiểm toán, vợ là giáo viên. Ở những địa vị đó, họ có thể có cuộc sống sung túc nếu biết vận dụng. Thế nhưng, nếp sống khá đặc biệt của họ diễn ra một cách bình dị trong một gian nhà […]

Continue Reading

Đừng tích tập điều ác dù nhỏ

| 07/11/2015 | 0 Comments
Đừng tích tập điều ác dù nhỏ

Phật pháp | Quảng Châu ++   Tuyển tập Phật tự thuyết (Udana), thuộc kinh Tiểu Bộ, có chép câu chuyện Đức Thế Tôn khuyên nhũ các em nhỏ. Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đắp y, cầm y bát đi vào thành Savatthi để khất thực. Giũa Jetavana và Savatthi, Ngài thấy một số […]

Continue Reading

Nước nhỏ tràn bình

| 06/10/2015 | 0 Comments
Nước nhỏ tràn bình

Phật pháp | Thiên Đức | Lý thuyết nhân quả nghiệp báo hay quan niệm hành động của đạo Phật lưu ý với mọi người rằng cái khổ đau hay sướng vui của một người là hoàn toàn do người ấy quyết định, nghĩa là do các hành vi thiện hay bất thiện mà người […]

Continue Reading

Lời khuyên giản dị

| 16/07/2015 | 0 Comments
Lời khuyên giản dị

Quảng Sinh  “Không làm mọi điều ác, Thành tựu các hạnh lành” (1) là lời khuyên căn bản và giản dị của Đức Phật dành cho mọi người. Phật thấy rõ nhân quả các nghiệp thiện ác nên dạy mọi người từ bỏ thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác và khuyên mọi […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com