Tag: Thiền tông

Giao điểm giữa Thiền và Hậu hiện đại

| 26/02/2017 | 0 Comments
Giao điểm giữa Thiền và Hậu hiện đại

PHAN  THẠNH | Hiện nay, khái niệm  Hậu hiện  đại không còn xa lạ đối với người Việt. “Nó ra đời khi mà các chủ thuyết hiện đại trở nên già cỗi, đã trở thành những đại tự sự”. Lyotard xác định: “Hậu hiện đại là sự hoài nghi đối với các siêu tự sự”.[3; […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com