Tag: tiểu luận

Soạn thảo giáo trình Giáo dục học

| 11/08/2016 | 0 Comments
Soạn thảo giáo trình Giáo dục học

ĐẶNG  ĐỨC  TRỌNG++ Lời tòa soạn: Giáo sư Tiến sĩ Đặng Đức Trọng là một trong những cộng tác viên thân thiết của tạp chí Văn Hóa Phật Giáo đã đóng góp từ những ngày đầu với những bài viết mang tính giáo dục dựa trên tinh thần giáo lý của Đức Phật. Ông vừa […]

Continue Reading

Hành Tác Vô Tác Nhân

| 06/12/2013 | 0 Comments
Hành Tác Vô Tác Nhân

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo 10 |   Kurt Schmidt |   Thái Kin Lan dịch và chú thích Tiểu luận “Hành tác vô tác nhân” là một tiểu luận trong tác phẩm “Leer ist die welt” (Thế giới rỗng không) của học giả người Đức Kurt Schmidt (NXB Christiani Konstanz, 1953). Tác phẩm này […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com