Tag: toàn cầu

Tôn giáo trên mạng

| 06/01/2017 | 0 Comments
Tôn giáo trên mạng

CAO  HUY  HÓA|   Ngày nay, Phật tử chúng  ta không còn xa lạ những trang web Phật giáo, như trang chính thức của Giáo hội PGVN, trang của các cơ quan truyền thông  Phật giáo như Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, trang Phật giáo có nhiều  người truy cập như Phật tử Việt Nam, […]

Continue Reading

Gánh Hàng Rong Thời Toàn Cầu Hóa

| 09/04/2013 | 0 Comments
Gánh Hàng Rong Thời Toàn Cầu Hóa

NGUYÊN CẨN| Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 28 Lời người viết: Khi đất nước đã hội nhập WTO, sân chơi mới mở ra, thị trường sẽ đầy ắp hàng hóa sản xuất trong nước và nhập khẩu kèm theo những phương thức bán buôn trên mạng, những dịch vụ được tối ưu hóa, […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com