Tag: Trung quốc

Giới Tử Viên cảnh giới của Lý Ngư

| 21/06/2015 | 0 Comments
Giới Tử Viên cảnh giới của Lý Ngư

Phạm Hoàng Quân Giới Tử Viên là tên một khu vườn tại Kim Lăng (Nam Kinh) được tạo dựng năm 1662 bởi Lý Ngư, nghĩa là “Khu vườn nhỏ bằng hạt cải”, lấy ý từ câu kinh Duy Ma , phẩm thứ 6, “Bất tư nghị”: “Tu Di chí cao quảng nạp giới từ trung, […]

Continue Reading

Sự phát triển của Phật giáo và các nền văn minh ngôn ngữ

| 04/01/2015 | 0 Comments
Sự phát triển của Phật giáo và các nền văn minh ngôn ngữ

HOANG PHONG Phật giáo đã phát triển như thế nào qua không gian và thời gian ? Những loại ngôn ngữ nào đã được dùng để chuyển tải giáo pháp ? Thông thường người ta vẫn cho rằng Phật giáo thích ứng và hội nhập với các nền văn hoá địa phương, nhưng trên thực […]

Continue Reading

Họa viện lưỡng Tống

| 14/09/2014 | 0 Comments
Họa viện lưỡng Tống

Mỹ thuật | Sơn Thiền Trong lịch sử Trung Quốc, hai triều đại Đường, Tống được xem là thời kỳ hoàng kim của nền văn hóa nghệ thuật. Thời nhà Đường, trong khoảng niên hiệu Trinh Quán (Đường Thái Tông, 627-640) đến Khai Nguyên (Đường Huyền Tông, 713-741), chế độ phong kiến phát triển đến […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com