Tag: Ts. Nguyễn Bá Chung

Hiểu để chung sống và phát triển (tiếp theo)

| 01/08/2013 | 0 Comments
Hiểu để chung sống và phát triển (tiếp theo)

 NGUYỄN ĐẮC XUÂN |Bên tách trà – Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 35 ( Trò  chuyện với  TS NGUYỄN BÁ CHUNG) NĐX: Anh em VN tiếp xúc với Mỹ đều qua sự phiên dịch của anh. Anh thấy những anh em VN đó có rút ra được bài học  gì về phía Mỹ […]

Continue Reading

Hiểu để chung sống và phát triển

| 31/07/2013 | 0 Comments
Hiểu để chung sống và phát triển

Bên tách trà | NGUYỄN ĐẮC XUÂN (Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số  35)                             ( Trò chuyện với TS NGUYỄN BÁ CHUNG) LTS: Tiến sĩ Nguyễn Bá Chung là thành viên của Trung tâm William Joiner, một trung tâm văn hóa liên hệ thân thiết với VN trong vài năm gần đây. Nguyễn […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com