Tag: Tu Bồ Đề

Ưng vô sở trụ

| 12/06/2013 | 0 Comments
Ưng vô sở trụ

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 32 | LỜI PHẬT TRONG CUỘC SỐNG BS Đỗ Hồng Ngọc Một lần nọ, tôi hỏi một vị Sư “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” có phải là câu hay nhất trong kinh Kim Cang không thì Sư nhẹ nhàng bảo không, trong kinh Kim Cang […]

Continue Reading

Vậy mà chẳng phải vậy

| 21/03/2013 | 2 Comments
Vậy mà chẳng phải vậy

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 28 | ĐỖ HỒNG NGỌC Lại nói Tu Bồ Đề kính cẩn đặt hai câu hỏi với Phật: “…làm thế nào để an trụ tâm, làm thế nào để hàng phục tâm?” thì Phật bảo rằng không có gì khó cả, các vị Đại Bồ tát đều hàng […]

Continue Reading

Gươm báu trao tay

| 09/03/2013 | 0 Comments
Gươm báu trao tay

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 26 |BS, Đỗ Hồng Ngọc Lại nói về Tu Bồ Đề đang ngồi giữa “hội trường” bỗng đứng phắt dậy cung kính chắp tay cúi chào đức Phật và lớn tiếng ca ngợi: “Thật là tuyệt vời! Thật là tuyệt diệu!. Thật xưa nay chưa từng có. Như […]

Continue Reading

Nói không được

| 26/09/2012 | 0 Comments
Nói không được

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 16 |  BS. ĐỖ HỒNG NGỌC Đọc Kim Dung, thấy có một nhân vật Hòa thượng tên là “Nói Không Được” rất thú vị. Thú vị không vì tính cách của ông mà vì cái tên của ông. Thật ra, trong nguyên bản gọi là Hòa thượng Bất Khả […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com