Tag: Tứ Diệu Đế

Đọc tác phẩm mới nhất của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

| 03/09/2016 | 0 Comments
Đọc tác phẩm mới nhất của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

THÍCH NHƯ ĐIỂN ++ Đạo hữu Thông Giác là một Phật tử tại gia đến từ Neuss, có mang theo một quyển sách thật dày của Thiền sư Nhất Hạnh do Nắng Mới  tại Đức xuất bản tặng cho tôi. Tôi thấy sách dày thì không ngán, nhưng chỉ ngán là không có thời gian. […]

Continue Reading

Tạo nền tảng tốt cho thiền định

| 24/05/2016 | 0 Comments
Tạo nền tảng tốt cho  thiền định

Tỳ-kheo THANISSARO| NGUYỄN  VĂN  NGHỆ dịch ++ Thiền định không phải là con đường một chiều – bạn không thể chỉ ngồi thiền và cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bạn phải thay đổi cách sống của mình để cải thiện việc thiền định của bạn. Tỳ-kheo Thainissaro tóm lược năm […]

Continue Reading

Tâm thức đau khổ

| 15/01/2016 | 0 Comments
Tâm thức đau khổ

Phillip Moffitt ++ Phillip Moffitt là thành viên của Hội đồng các Giáo sư Kiên Trí (Spirit Rock Teachers’ Council) đồng thời là sáng lập viên và Chủ tịch Viện Quân Bình Cuộc Sống (Life Balance Institute). Ông giảng dạy về phương pháp thiền Vipassana và hành động có ý thức tại các trung tâm […]

Continue Reading

Trước hết hãy đừng gây hại

| 03/11/2015 | 0 Comments
Trước hết hãy đừng gây hại

Văn hóa | Stephannie Kaza Đôi khi người ta có cảm tưởng Phật giáo chẳng mấy liên quan đến những vấn đề về môi trường khiến người ta đặt câu hỏi, “Phải chăng triết lý đạo Phật có thể giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu? Phải chăng việc thiền định có thể giúp […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com