Tag: Tứ hoằng thệ nguyện

Tứ hoằng thệ nguyện

| 01/12/2014 | 0 Comments
Tứ hoằng thệ nguyện

Tôi thường nghe quý thầy tụng bài Tứ hoằng thệ nguyện. Xin cho biết xuất xứ, ý nghĩa của bài tụng: ý nghĩa của các thệ nguyện. Ng. Đ. V | Đường Đống Đa, Huế Hình ảnh vị Bồ-tát được nêu cao trong Phật giáo Đại thừa (khoảng một vài thế kỉ sau khi Đức […]

Continue Reading

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com