Tag: Vương lang quy từ

Đại sư Khuông Việt

| 02/04/2015 | 0 Comments
Đại sư Khuông Việt

PHƯỚC CẢNH Đại sư Khuông Việt, một tôn hiệu cao quý mà vua Đinh Tiên Hoàng xưng tụng Thiền sư Ngô Chân Lưu, truyền pháp đời thứ 4 dòng thiền Vô Ngôn Thông, vị Tăng thống đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, một gương mặt ngoại giao tiêu biểu, có nhiều đóng […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com