Bào chữa cho mùa xuân

| 30/01/2014 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 49&50 Xuân | Thơ Trần Bỉ Ngạn

Trong mùa xuân này mọi sự luôn luôn
Được nhìn lần đầu luôn luôn mới mẻ
Mới mẻ bất ngờ nhưng quá đỗi thân quen đến độ không cần ngôn ngữ
Tất cả sáng ngời tinh khôi chưa từng tội lỗi

bao-chua-cho-mua-xuan

(Visited 113 times, 1 visits today)

Tags: ,

Category: Thơ, Trần Bỉ Ngạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *