Chiều trên Bạch Vân tự

| 30/12/2015 | 0 Comments

Chiều trên Bạch Vân tự – NGUYÊN QUÂN
Phiên bản -LÊ VĨNH THÁI

chieu-tren-Bach-van-tu
Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 189

(Visited 164 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Lê Vĩnh Thái, Nguyên Quân, Thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *