Chợt ngộ

| 03/12/2015 | 0 Comments

Tóc bạc – Im lặng NGUYỄN VĂN NHÂN
Mặt trời ngũ muộn KIM HOA
Chợt ngộ DIỆU TIÊN
Mat-troi-ngu-muonTạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 93

(Visited 152 times, 1 visits today)

Tags: ,

Category: Diệu Tiên, Kim Hoa, Nguyễn Văn Nhân, Thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *