Một vòng hành hương

| 06/05/2013 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 15 | Thơ Trần Bĩ Ngạn

Hà Nội – Quảng Trị – Huế – Nha Trang _ Đà Lạt – Sài Gòn – Miền Đông – Miền Tây

Một vòng hành hương

(Visited 88 times, 1 visits today)

Tags: ,

Category: Thơ, Trần Bỉ Ngạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *