Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 19 | Lê Thị Khánh Minh"/>

Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

| 17/09/2012 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 19 | Lê Thị Khánh Minh

LỜI  SÓNG | CUỐI ĐƯỜNG | XANH LÁ

Màu của trời ,  Hương của đất

Chiếc lá vàng thêm ngọt mật chiều, rơi

Đã một đời gửi trao rất thật

Thì niềm xanh, xanh mãi, lá ơi.

tho-nguyen-thi-khanh-minh

 

 

(Visited 212 times, 1 visits today)

Category: Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *