Thoại đầu

| 11/02/2015 | 0 Comments

Vô thường- Trần Hữu Lục
Thoại đầu- Phạm Thiên Thư
Phù dung và trăng- Nhật Chiêu
Song hành- Trụ Vũ

vo-thuong

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 25

(Visited 292 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Nhật Chiêu, Phạm Thiên Thư, Thơ, Trần Hữu Lục, Trụ Vũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *