Thơm trắng hư không

| 05/11/2014 | 0 Comments

Thơ Hạnh Đạt | Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 65

Ừ thì  |  Giặt ánh hồng  |  Hoa rụng  |  Thơm trắng hư không

tho-hanh-dat

(Visited 140 times, 1 visits today)

Tags: ,

Category: Hạnh Đạt, Thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *