Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 20 |     NGUYỄN KHA  Phật tử con so con nguoi"/>

Phật Tử con số và con người

| 25/09/2012 | 1 Comment

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 20 |     NGUYỄN KHA  Phật tử con so con nguoi

Nếu được hỏi : “Việt Nam có bao nhiêu phần trăm dân số có tín ngưỡng đạo Phật ?”, thì đa số người dân đếu có câu trả lời gần giống nhau : 80%. Tuy nhiên , những thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tùy theo cách đánh  giá căn cứ lại có sự khác biệt  và sự khác biệt này là quá lớn. Bài viết dưới đây, tác giả Nguyễn Kha sẽ cung cấp những thông tin đáng suy nghĩ về sự chênh lệch giữa các con số về người Phật tử tại nước ta. Tòa soạn chân thành ảm ơn tác giả đã hoan hỷ cộng tác với VHPG .

Thông thường, khi chúng ta đề cập đến “Thời kỳ đồ đồng” hay “thời kỳ đồ đá” có nghĩa là trong kỷ nguyên lịch sử đó, đồng hoặc đá, từ nguyên liệu thô đã được con người chế biến một cách rộng rãi thành những dụng cụ phục vụ cho cuộc sống, nâng phẩm chất cuộc đời lên một tầng cao hơn. Biến chế thành mũi tên, thành lưỡi dao, thành chum nước …để cho con người binh thường lúc bấy giờ ai cũng có thể săn con vật an toàn và hữu hiệu hơn đẽo gọt một cành cây nhanh chóng và gọn gàng hơn, cất giữ một lượng nước trong sạch và lâu bền hơn.

Từ mấy thập kỷ nay, chúng ta đã nói đến “Thời đại thông tin”. Trên mặt ứng dụng của “người bình thường” ta thấy xuất hiện những dụng cụ của thời đại này. Máy vi tình PC hoặc Laptop và các phần mềm máy truyền hình đúng hệ thống vệ tinh hoặc cáp quang; điện thoại di động chuyển âm, chuyển hình và chuyển chữ, máy hình và máy quay phim kỷ thuật số; internet và các trang nhà ; email và hệ thống liên lạc thính thị ; các máy nghe nhạc đa năng MP3, Ipod … Ai cũng biết rằng công năng của các dụng cụ này chủ yếu là thu thập thông tin và xử lý thông tin. Lượng thông tin (dưới dạnh ký hiệu, âm thanh, hình ảnh chũ viết) mà chúng ta truy cập được thì nhiều vô số kể, nhưng vấn đề là chúng ta xử lý chúng như thế nào để tránh thảm kịch của người đang cầm trong tay những dụng cụ hiện đại nhất, mà khi sử dụng thì vẫn mang tâm lý và tập quán của thời đại đồ đá , đồ đồng.Tình trạng lạm dụng , khiếm dụng và nhiễu dụng những dụng cụ thông tin ( như nói điện thoại di động cả tiếng đồng hồ, hoặc học sinh trốn học chơi games điện tử trong các quán cà phê Internet , hoặc tung các thông tin riêng tư lên mạng Internet để trả thù nhau …)là khá phổ quát ở các nước có vấn đề với chính nền văn hóa của mình , với chính thời đại của mình .

Con số

Bài viết này không đề cập vấn đề “xử lý” mà chỉ xin bàn đến vấn đề thông tin. Ở đây là một thông tin rất cụ thể cho những người muốn nghiên cứu tình hình Phật giáo Việt Nam hay muốn làm Phật sự : Hiện nay có bao nhiêu Phật tử Việt Nam ?

Không có thông tin này chính xác thìh các cơ quan chức năng làm sao dự trù kế hoạch, làm sao thực hiện dự án ,làm sao trả lời về nhu cầu cho bạn bè muốn giúp đỡ hay đối ứng với kẻ xấu muốn đánh phá.

Để cho quy mô và chính thức, người viết tìm cách truy cập vào trang web của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam , nhưng không có trag web đó . Người viết lại đi tìm trang web của ba cơ quan Nhà nước có liên hệ đến câu hỏi này : Ban Tôn giáo Chính phủ , không có trang web . Viện Nghiên cứu Phật giáo , không có trang web, Và Mật trận Tổ quốc Viêt Nam , may quá vì có trang web ( http: //www.mattran.org.vn) , nhưng lại không cho laoi5 thông tin có tính thống kê như thế . Để cho chắc chắn , người viết tìm 9en16 cội nguốn của tất cả mọi dữ liệu : Tổng cục Thống kê Việt Nam . Trang web này ( http:..www.gso.gov.vn) , dĩ nhiên cho tất cả mọi dữ liệu kinh tế và xã hội nhưng tuyệt nhiên không có những con số về tốn giáo Việt Nam . Trong mục Dân số nước ta , thấy có sồ liệu về tổng số dân Việt Nam là 82.032.300 người , tính đến năm ..2004 , tức hai năm về trước .

Người viết gần như chắc chắn , vì đã đọc một bài nghiên cứu hoặc báo cáo nào đó . rằng số lượng Phật tử tại Việt Nam đã được chính thức xác định và công bố . Nhưng muốn tìm lại trong mớ ký ức hỗn độn của mình thì xin chịu . Nhờ đến công cụ của thời đại tin học cũng …chào thua .

Thử đi tìm trang web Việt Nam khác của Phật giáo ( trong và ngoài nứơc) vẫn không kiếm thông tin này .Đành phải đi tìm ở các nguốn ở nước ngoài vậy .

Trước hết là các nguồn “ngoại vi” . xem người nươc ngoài biết gì về số lượng Phật tử Việt Nam : trang nhà của Công ty Du lịch Việt Nam Paradise Travel viết rằng : 70% dân số Việt Nam theo đạo Phật hoặc chịu ảnh hưởng sâu đậm những hành sự của Phật giáo ( 70% Buddhist or strongly influenced by Buddhist Practices ) Lonely Planet , công ty đứng đắn về các dữ liệu du lịch thì cẩn thận hơn : Phật giáo là tôn giáo chính tại Việt Nam, nhưng cũng còn có các tôn giáo thiểu số đáng kể khác như đạo lão , đạo Khổng , Hòa Hảo , Cao Đài và Thiên  Chúa giáo ( Budhismis the principal religion , but there are also sizeable Taoist, Confucianism, Hoa Hao. Cao Daist and Chritian minorities) . World Atlas, từ điển của tất cả mọi từ điển về địa lý, thì cho rằng dân số nước ta vào năm 2001 là 79.939.014 người  còn về tôn giáo thì liệt kê Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên chúa giáo và Hồi giáo mà không xác định được số lượng. Trang web của Tòa Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, may quá, chính thức cho con số như sau về Phật giáo: trong số 20 triệu người “có đạo”tại Việt Nam, Phật giáo có số tín đồ đông nhất , vào khoảng 10 triệu người, tức là gần 12% tồng dân số , với hơn 20.000 ngôi chùa ( thứ nhì là Công giáo La Mã với 6 triệu giáo dân và 6.000 nhà thờ )1”.

Để cập nhật hơn, và nhất là khả tin hơn, người viết truy cập vào hai trang nhà .. chính thống : một là của bộ Bách khoa Từ điển điện tử Wikipedia. Từ điển này cho số liệu của năm 2005 : số Phật tử là 41.767.778 , chiếm 50% của tồng dân số 83.535.576  2.  Và một là dữ liệu năm 2006 của Cục tình báo Trung ương Mỹ : số Phật tử chỉ 9,3% của tổng dân số 84.402.966  3 ., nghĩa là 7.849.476 người con Phật .

Hai nguồn tài liệu “chính thống” nước ngoài cho ta hai kết quả một trời một vực : 9,3% và 50%  tổng dân số , sai biệt đến …33.918.302 Phật tử . Nằm trong hai giới hạn cực tiểu vả cực đại này là con số chính thức của Nhà nước 1,2 %

Con người

Chắc chắn là đâu đó trong đất nước Việt Nam phải có một con số tương đối chính xác về số lượng Phật tử .Thậm chí có nhiều con số nữa là khác . Chỉ cần đích thân đến chàu Quán Sứ ,Ban Tôn giáo hoặc Bộ Nội vụ hỏi thì chắc sẽ được .Tại mỗi nơi , tùy tiêu chuẩn xác định thế nào là một người Phật tử Việt Nam , và tùy phương pháp tiến hành cuộc thống kê để thâu thập dữ liệu này như thế nào , cuối cùng ta cũng có được một con số . Tuy nhiên , dù là con số nào , theo người viết , cũn không thể chính xác được .

Phật giáo không chấp vào danh tướng , Phật tử không lụy vào danh sắc . Chỉ vào nhau mà bảo rằng chị là Phật tử còn anh thì không phải Phật tử , là có vấn đề ngay . Vấn đề vô ngã và vô thường , vấn đề tái sinh và duyên khởi . “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” , kinh Kim Cương đã dạy thế thì làm sao mà phát “chứng minh thư” cho Phật tử được .

Tuy nhiên , vì Tăng già có đó để giữ gìn mạch cho Phật giáo , vì kinh sách đó có để làm công cụ hoằng dương Chánh pháp , vì chùa chiền có đó để làm nơi quần tụ cho tứ chúng tu học , vì khổ đau có đó cho người con Phật được hành trì hạnh Bố thí , vì các phương tiện thiện xảo có đó cho nên người Phật tử …đành phải có vậy .

Mà đã có Phật tử thì có Phật sự  và vì vậy có Giáo hội . Từ đó , phát sinh vấn đề tổ chức và quản lý , mà trước hết là tổ chức quản lý con người . Câu hỏi đầu tiên sẽ là có bao nhiêu người , tức là lại trở vầ cái “chứng minh thư” của người Phật tử , một tờ giấy không ai hỏi cũng không ai muốn cất trong bóp làm gì .

Ở các nước toàn tòng tôn giáo , câu trả lời khá đơn giản .Chẳng hạn đối với Phật giáo tại Thái Lan , Công giáo La Mã tại Phillipines , Hồi giáo tại Iran .. , cứ lấy tổng dân số trừ đi vài phần trăm là cũng tạm đúng rồi . Tại nước ta chì có hai số lượng tương đối chính xác đó là số Tăng Ni trong chùa chiền toàn quốc , còn số Phật tử thì đâu đó ở giữa … 9,3 % , và 70 % tổng dân số ! Sự chênh lệch giữa hai điểm cực tiểu và cực đại này là quá lớn . Và như vậy thì quả là không dễ để thực hiện các chính sách quốc gia một cách chính xác được . ■

 

(Visited 108 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Vấn Đề

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. NguyenTrung says:

    Theo thống kê điều tra dân số mới nhất 2009 (đọc trên Báo Giác Ngộ 667), số người kê khai theo Phật giáo chỉ có 6.802.318. Trong đó nam là 3.172.576, Nữ là 3.629.742. Con số này không phản ánh đúng tình hình thực tế rồi. Chỉ riêng số người Nam gần bằng số người Nữ là không đúng rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *