Kỷ niệm Đại Lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc

| 06/05/2014 | 0 Comments

“Hơn 2500 năm qua, những lời dạy của Đức Phật vẫn tiếp tục là kim chỉ nam và đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của hằng triệu người trên thế giới. Việc tổ chứ hằng năm Đại lễ Vesak là cơ hội để Phật tử xác quyết niềm tin vào giáo lý của Ngài , đồng thời nêu cao giáo lý Từ bi, Trí tuệ và Hòa bình mà Ngài đã thuyết giảng…”
Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
ngày Phật Đản Vesak

phat-dan-vesak

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 56 – Kính mừng Phật Đản

 

(Visited 327 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Văn Hoá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *