Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 22     |      Văn Hóa"/>

Lạt Ma Rinpoche LOBSANG JAMYANG thăm tòa soạn Văn Hóa Phật Giáo

| 07/11/2012 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 22     |      Văn Hóa

latma Rinpoche Lobsang Jamyang

Chiều ngày 13-10-2006, Lạt ma Rinpoche Lobsang Jamyang, một trưởng lão 73 tuổi của Phật giáo truyền thống Kim cương thừa Tây Tạng, là báu thân tái sinh lần thứ năm, đã đến thăm Tòa soạn Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo.

Với tính cách gần gũi và giản dị, Hòa thượng đã mở đầu câu chào bằng cách niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và Bồ tát Quán Thế Âm bằng tiếng Việt, cùng với tiếng cười ấm cúng và tự nhiên.

Hòa thượng đã chia sẻ những cảm nghĩ cởi mở khi đến Việt Nam và sau buổi tiếp xúc với Tăng Ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam (thiền viện Vạn Hạnh, Phú Nhuận, TP, HCM).

Trả lời các câu hỏi về truyền thống Phật giáo Tây Tạng, khả năng vận dụng linh hoạt các phương pháp tu tập thích ứng cho người phương Tây và đặc biệt là về Mật tông, Hòa thượng đã giải đáp tuy tóm tắt nhưng khá rõ ràng bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng có sự trợ giúp của thầy Geshe Norbu, một vị Tăng trẻ tháp tùng.

Hòa thượng nhấn mạnh rằng, giáo pháp mà Đức Phật đã dạy là để thực hành trong mục đích đạt đến hạnh phúc, sự tỉnh thức chứ không phải để lý luận và giải thích thế giới bên ngoài. Tu tập theo đạo Phật nói chung, tùy theo đặc điểm của các truyền thống và quốc độ, nhưng điểm xuyên suốt là phải giữ được sự dũng mãnh phát tâm ban đầu (bồ đề tâm, sơ tâm).

Về truyền thống Mật tông của Kim cương thừa Tây Tạng, Hòa thượng phân biệt có bốn loại, thuộc 2 cấp độ: sơ cơ và thượng thừa. Mật tông thượng thừa hiện vẫn được duy trì nghiêm mật trong các tu viện, không phổ biến ra bên ngoài.

Hòa thượng cũng nhận lời mời cộng tác với Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo trong việc giới thiệu các phương pháp thực hành lời Phật dạy.

Được biết, Hòa thượng là người bạn đạo đồng học với Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV, hiện là Tu viện trưởng Tu viện Sera Mey (một nơi đào tạo tu sĩ theo truyền thống Tây Tạng với khoảng 1.700 người), đồng thời là Viện chủ của Trung tâm Phật giáo và Văn hóa Tây Tạng có cơ sở tại Mỹ và Trung tâm Phật giáo Văn Thù Sư Lợi tại Canada. Hòa thượng đã chu du nhiều nước, hướng dẫn và giảng dạy Phật pháp cho nhiều người, trong số học trò của Hòa thượng có nhiều người Việt.

P. V

(Visited 212 times, 1 visits today)

Tags:

Category: Giao Lưu, Văn Hoá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *