Lời khấn nguyện đầu năm

| 04/02/2014 | 0 Comments

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 49&50 Xuân | THÍCH NHẤT HẠNH

Kính lạy chư vị tổ tiên tâm linh và huyết thống của chúng con,

loi-khan-nguyen-dau-nam

(Visited 567 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Category: Di sản, Thích Nhất Hạnh, Văn Hoá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *