Xin chào Bạn

Đây là trang lưu lại các bài viết  trong Tạp chí Văn Hoá Phật Giáo của các năm xưa cũ ; vì thiết nghĩ rằng các bài viết về VHPG rất là có ý nghĩa, có giá trị  không những cho hiện nay mà còn cho nhiều năm về sau sau nữa mà không được lưu thông trên WWW cho nhiều người được đọc, nhiều thế hệ sau này được biết đến thì cũng rất phí hoài công sức trí tuệ của người viết. Và cũng để chứng tỏ rằng Văn Hóa Phật Giáo là không bao giờ lạc hậu với thời gian, cuộc đời.

Chúng tôi cố gắng giữ lại đầy đũ các hình ảnh trình bày nguyên bản, có thể có một chút chỉnh sửa về màu sắc để phù hợp hơn khi xem trên vi tính .

Xin thành thật cảm ơn các Tác giả nếu có bài trên trang sưu tập này. Và xin thứ lổi cho việc đăng lại này, hoặc có sự trùng lắp nội dung; tất cả chỉ vì mục tiêu quảng bá Văn Hoá Phật Giáo

Chân thành cảm tạ.

Tri-su