MỤC LỤC CỦA CÁC SỐ

LÃNH ĐẠO TÒA SOẠN

HT. TS THÍCH HẢI ẤN 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG HĐTS GHPGVN

TỔNG BIÊN TẬP

TT THÍCH PHƯỚC NGHIÊM

ỦY VIÊN HĐTS

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

HT. TS THÍCH MINH NHẪN 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG HĐTS GHPGVN

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP THƯỜNG TRỰC

TỔNG THƯ KÝ TÒA SOẠN

TT THÍCH MINH HIỀN

ỦY VIÊN HĐTS

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

HÀNH CHÁNH

PHÓ THƯ KÝ

PHÓ THƯ KÝ

TRỊ SỰ TÒA SOẠN

PHÓ THƯ KÝ

BAN BIÊN TẬP

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

PHÓ TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

PHÓ TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

PHÓ TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP

CƯ SỸ HUỲNH MINH TRIẾT

CƯ SỸ TRƯƠNG ỨNG MINH

CƯ SỸ TRẦN HOÀI VŨ

CƯ SỸ NGỌC HUỲNH

CÁC TRANG LIÊN KẾT


Chủ tài khoản: Kênh Phật Sự Online

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank CN Kiên Giang

Tài khoản: Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

Tài khoản: 0071001053555

Ngân hàng Vietcombank CN TP.HCM