RSSAjahn Chah

Về những nguy hiểm của trạng thái định

| 12/07/2015 | 0 Comments
Về những nguy hiểm của trạng thái định

Ajahn Chah | Nguyễn Văn Nhật dịch|  Trong trạng thái định có khả năng mang lại nhiều tai họa hay nhiều lợi ích cho người hành thiền, chứ ta không thể nói nó chỉ mang lại điều này hay điều nọ. Đối với người thiếu kinh nghiệm và kiến thức, nó mang lại tai họa, […]

Continue Reading

Thiền Quán Là Gì?

| 29/02/2012 | 0 Comments
Thiền Quán Là Gì?

Ajahn Chah- Cư sĩ Nguyên Giác dịch Đại sư Ajahn Chah sinh ngày 17-6-1918 trong một ngôi làng nhỏ, gần thị trấn Ubon Rajathani, Đông Bắc Thái Lan. Sau khi hoàn tất các chương trình giáo dục căn bản, ngài vào chùa tu học ba năm trước khi trở về đời sống cư sĩ để […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com