RSSNguyễn Thế Đăng

Chân Không Diệu Hữu trong kinh Hoa Nghiêm

| 29/03/2017 | 0 Comments
Chân Không Diệu Hữu trong kinh Hoa Nghiêm

NGUYỄN THẾ ĐĂNG| Thế  giới Hoa Nghiêm  là thế  giới làm bằng hoa, được trang nghiêm  bằng  hoa. Thế giới chúng  ta đang  sống  ở trong  biển  thế  giới Hoa Nghiêm, hay biển thế giới Hoa Tạng, và biển thế giới Hoa Tạng thì đồng nhất với vũ trụ, pháp giới. Biển Hoa Tạng thế giới […]

Continue Reading

Ngũ Trí Như Lai

| 13/02/2017 | 1 Comment
Ngũ Trí Như Lai

NGUYỄN  THẾ  ĐĂNG | Nếu pháp  giới là toàn thân Phật Tỳ-lô-giá- na, tại sao “có  những  sự khác biệt  như khổ vui, tốt xấu, thọ ít hưởng  nhiều, tất cả nghiệp  và báo?”. Đây là câu hỏi Đức Văn-thù hỏi thay cho chúng  sanh chúng ta trong chương Bồ-tát vấn minh, thứ 10. Bồ-tát […]

Continue Reading

Con đường của tự do

| 27/12/2016 | 1 Comment
Con đường của tự do

NGUYỄN  THẾ  ĐĂNG ++ Đạo Phật là con đường của tự do. Tự do ở chặng  đầu, tự do ở chặng  giữa, tự do ở chặng cuối cùng. Con đường ấy tự do từ bước đầu cho đến  bước cuối bởi vì con đường ấy đặt nền tảng trên tánh Không. Tánh Không là bản […]

Continue Reading

Sự trân trọng

| 06/09/2016 | 0 Comments
Sự trân trọng

NGUYỄN  THẾ  ĐĂNG+++ Có  lần  bật  tivi: hình  ảnh  sông  nước  trời mây miền Tây thu  hút  mắt  tôi, và có hai người nhạc sĩ, một thổi kèn saxo, một chơi guitare, đang  trình diễn một  bài nhạc  về quê  hương.  Coi ít phút  cảnh  sông  nước bao la, tôi đứng dậy, định tắt, vì […]

Continue Reading

Bốn tư tưởng chuyển hướng tâm

| 31/07/2016 | 1 Comment
Bốn tư tưởng chuyển hướng tâm

NGUYỄN  THẾ  ĐĂNG ■ Bốn tư tưởng  chuyển  hướng  tâm có trong  các kinh, về sau được các đại sư Ấn Độ đúc kết lại để thành một phần của những thực hành sơ bộ. Hiện giờ bốn tư tưởng này trong Phật giáo Tây Tạng là do Đại sư Ấn Độ Atisha (khoảng  982 […]

Continue Reading

Tu huyễn theo kinh Viên giác

| 12/07/2016 | 0 Comments
Tu huyễn theo kinh Viên giác

NGUYỄN  THẾ  ĐĂNG | 1. Huyễn là gì? Mở đầu,  kinh Viên Giác nói rằng: “Nhân địa bản khởi tu hành của tất cả chư Như Lai là y vào tánh Giác thanh  tịnh  tròn đầy soi khắp này mà vĩnh viễn đoạn dứt vô minh, viên thành  Phật đạo”. Đó cũng chính là “Giác […]

Continue Reading

Như huyễn và đại bi trong kinh Viên Giác

| 30/05/2016 | 0 Comments
Như huyễn và đại bi trong kinh Viên Giác

Như huyễn và đại bi trong kinh Viên Giác NGUYỄN  THẾ  ĐĂNG|   Trí huệ thấy huyễn Kinh Viên Giác là một kinh chuyên về trí huệ, ngay đầu đề kinh đã nói lên điều đó. Viên Giác là giác ngộ viên mãn, được dịch là The Sutra of Complete Enlightenment hay The Sutra of […]

Continue Reading

Đời sống là nghệ thuật

| 19/04/2016 | 0 Comments
Đời sống là nghệ thuật

NGUYỄN THẾ ĐĂNG ■ Chỉ nói riêng ở Nhật Bản, trà đạo hay trà thiền là do Thiền sư Vinh Tây (1141-1215) chế tác ra, sau khi ‘du học’ ở Trung Hoa và đem hạt giống về trồng. Biến việc uống trà thành nghệ thuật, biến khu vườn thành tác phẩm nghệ thuật, biến thi […]

Continue Reading

Tản mạn về tiếng Việt

| 14/01/2016 | 0 Comments
Tản mạn về tiếng Việt

Văn hóa | Nguyễn Thế Đăng ■ Một mai, một cuốc, một cần câu Thơ thẩn dù ai vui thú nào Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ Người khôn người đến chốn lao xao Thu ăn măng trúc đông ăn giá Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao Rượu đến gốc cây ta sẽ […]

Continue Reading

Con đường văn hóa Việt Nam

| 25/12/2015 | 0 Comments
Con đường văn hóa Việt Nam

Nguyễn Thế Đăng ++   Toàn cầu hóa văn hóa trong mặt một nhà triết học Tây phương Chúng ta thấy hiện nay thế giới có ba nền văn hóa lớn vẫn tồn tại và làm nền tảng cho sự tiến bộ của con người. – Tây phương: văn hóa Hy Lạp và văn hóa […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com