RSSNguyễn TriÂn

Lịch sử tín ngưỡng Di Lạc tại Việt nam

| 25/02/2015 | 0 Comments
Lịch sử tín ngưỡng Di Lạc tại Việt nam

Văn hóa | GS. Nguyễn Triân | Đại học Bates (Kỳ trước) Hình tượng Bồ-tát Di Lặc trong truyền thống Phật giáo Việt Nam Trong phần này, chúng ta sẽ điểm sơ qua về lịch sủ thờ Phật Di Lặc trong tín ngưỡng Phật giáo tại Việt Nam. Trước khi bàn về vấn đề lịch […]

Continue Reading

Hình tượng Bồ tát Di Lạc trong truyền thống Phật Giáo Việt Nam

| 19/02/2015 | 0 Comments
Hình tượng Bồ tát Di Lạc trong truyền thống Phật Giáo Việt Nam

NGUYỄN TRIÂN LTS: Nguyễn Triân, Giáo sư môn Lịch sử Phật giáo Á châu tại Đại học Bates, Hoa Kỳ. Tốt nghiệp cao học Tôn giáo học tại Đại học Harvard, có bằng tiến sĩ ngành Lịch sử mỹ thuật Phật giáo Á châu tại Đại học Berkeley, ông đã hai lần nhận được học […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com