RSSPhạm Hư Tâm

Trách nhiệm và hành động xã hội

| 06/07/2015 | 0 Comments
Trách nhiệm và hành động xã hội

Philip Kapleau | Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 83 Theo quan điểm Phật giáo, trách nhiệm đồng nghĩa với sự đáp ứng. Sự đáp ứng chính là trách nhiệm. Đáp ứng trọn vẹn mọi tình huống xảy ra trên đường đời, từ một lời kêu gọi giúp đỡ thuộc bất kỳ loại nào, […]

Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com