Kinh lá Buông xưa nay và những giải pháp kiến nghị (ThS. Nguyễn Ngọc Hùng)

Tóm tắt: Kinh lá Buông tồn tại từ rất lâu ở Việt Nam và chưa...

Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản Kinh lá Buông (TS. Đặng Thị Minh Phượng, ThS.NCS Ngô Thị Cẩm Liên)

Tóm tắt: Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá Buông của người Khmer...

Kinh lá Buông trong bối cánh đương đại: Bài học kinh nghiệm và giải pháp bảo tồn (TS. Nguyễn Thị Thanh Xuyên)

Tóm tắt: Giá trị của kinh lá buông thể hiện trên nhiều khía cạnh của...

Bảo tồn, phát huy Kinh lá Buông là một công việc cấp thiết hiện nay (TS. Hồ Văn Tường)

Tóm tắt: Kinh lá buông là loại kinh viết trên lá buông, được người Khmer...

Bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá Buông (Nguyễn Thị Uyển)

Tóm tắt: Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là một vấn đề...

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Kinh lá Buông gắn với phát triển du lịch bền vững (TS. Đào Vĩnh Hợp)

Tóm tắt: Kinh Lá Buông vốn là tri thức, kỹ thuật độc đáo của người...

Bảo tồn di sản văn hoá nghệ thuật Kinh lá Buông (Mai Hồng Xuân – Thích Nữ Diệu Hương)

Tóm tắt: Phật giáo phát triển và lưu truyền đến các quốc gia trên thế...

Bảo tồn và phát huy di sản Kinh lá Buông (Nguyễn Trọng Thanh)

Tóm tắt: Kinh lá buông của người Khmer là một trong những tài liệu quý,...

Bảo quản Kinh lá Buông dưới góc độ bảo quản hiện vật Bảo tàng (TS. Hà Thị Sương)

Tóm tắt: Kho kiến thức phong phú của nhân loại đã được truyền từ thế...

Một vài kiến nghị trong công tác bảo tồn Kinh lá Buông hiện nay (TT. Tăng Sa Vong)

Tóm tắt: Kinh lá buông được xem là thư tịch cổ chứa đựng nội dung...

Bảo tồn Kinh lá Buông: Từ truyền thống đến hiện đại (ĐĐ.ThS Thiên Giả: Thạch Dương Trung)

Tóm tắt: Kinh lá buông (KLB) là một trong những hình thức lưu trữ bằng...

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Kinh lá Buông (Ban Thường trực UB MTTQVN tỉnh An Giang)

Tóm tắt: Kinh Lá Buông là thư tịch cổ quí hiếm được viết bằng tiếng...

Kinh lá Buông: Hiện trạng và giải pháp bảo tồn (ĐĐ.ThS Thích Thiện Mãn)

Tóm tắt: Người dân Khmer đã viết những câu chuyện thần thoại, mẫu truyện cổ...

Di sản Agal Bac của người Chăm và giải pháp bảo tồn Kinh lá Buông ở Việt Nam (ThS. Bá Minh Truyền)

Tóm tắt: Người Chăm là một trong những tộc người sớm có chữ viết ở...

Kinh lá Buông – Thư tịch cổ ghi chép tư tưởng triết lý Phật giáo Nam tông Khmer vùng Nam Bộ (TS. Vũ Văn Chung)

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề...

Lan toả giá trị Kinh lá Buông của Phật giáo Nam tông Khmer giữa lòng hiện đại (Lê Văn Hiếu)

Tóm tắt: Kinh Lá Buông là một di sản văn hóa đặc biệt quan trọng...

Nhìn lại giá trị di sản văn hoá Kinh lá Buông trong Phật giáo Nam tông Khmer (Danh Thanh Phường, ĐĐ. Danh Minh)

Tóm tắt: Kinh lá Buông (satra) là một trong những tài liệu quý hiếm, là...

Tìm hiểu kho tàng văn hoá Phật giáo trong Kinh lá Buông tại An Giang (Hồ Đăng Khoa)

Tóm tắt: Kinh lá Buông của người Khmer được xem là một thư tịch cổ,...

Khảo sát một số cấu trúc vị từ trong bộ lá Buông của người Khmer Nam Bộ (TS. Huỳnh Sang)

Tóm tắt: Dưới góc nhìn Ngôn ngữ học Tri nhận , ý niệm của người...

Giữ gìn văn hoá Kinh lá Buông của người Khmer Nam Bộ (ThS. Vũ Hải Thiên Nga, ThS. Trịnh Huỳnh Chấn)

Tóm tắt: Kinh là buông là nét văn hóa độc đáo của đồng bào người...